Blogoverzicht

Voetrot (Pythium) bestrijden in het gazon

27 juni 2022

Hoofdinhoud

Voetrot wordt ook wel de omvalziekte Pythium genoemd. Dit is een schimmelziekte dat zich manifesteert in het gazon. Er zijn verschillende vormen van voetrot en het grote nadeel is dat het je gras op een lelijke manier aantast. Het komt veelvuldig voor in kwetsbare gazons. Ook gazons die onlangs zijn aangelegd, zijn kwetsbaar. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat slecht onderhouden gazons ook tot deze categorie behoren.

Hoe kunt u Voetrot herkennen?

Aangezien Voetrot niet één schimmel is maar een familie van verschillende schimmels bij elkaar, betekent het dat u ook te maken heeft met meerdere symptomen tegelijkertijd. Zo kunt u bijvoorbeeld een plakkerig wit net te zien krijgen (ook wel schimmeldraden genoemd) op het gras en kunnen er ondergronds plakkende en zwartgrijze wortels ontstaan. Bovengronds zal altijd het zichtbare deel van Voetrot verdwijnen. Dit gebeurt wanneer de zon het gras opwarmt en de vochtigheid hierdoor ook afneemt. Schimmeldraden vindt u altijd terug op de basis van de plant. Schimmels zijn levend en gaan dan ook stevig te werk als ze hier de kans voor krijgen. Als de schimmel zijn gang kan gaan, kunt u onregelmatige, dorre plekken tegenkomen. Als we ondergronds gaan kijken, dan ziet u dat wortels aangetast zullen zijn. Deze zijn goed te inspecteren wanneer u deze bovengronds haalt. Controleer dan altijd of u te maken hebt met zwartgrijze of natte wortels. Ook aan de binnenkant van de wortels kunt u controleren of de wortels nog intact zijn. U kunt het beste met een mes of met een stokje de zwarte laag van de wortel afschrapen.

 

Wanneer is Voetrot gevaarlijk voor het gras en wat is de oorzaak ervan?

Voetrot komt veel voor. We zien het vaak, door heel Nederland en het is mogelijk dat het in elk gazon opduikt. Het zal meestal tijdens de vochtige maanden in de herfst tot het voorjaar voorkomen. Er zal ook vaak een hoge pH-waarde op te merken zijn en eventueel ook een tekort aan kali of wanneer er sprake is van teveel stikstof. Het zal ontstaan na een warme en een droge zomer en wanneer het weer vochtiger wordt buiten. Stikstof is dan wel een belangrijke voedingsstof voor gras, maar teveel ervan werkt juist averechts. Daarom is het belangrijk om het gazon altijd vroeger in het jaar te bemesten met stikstofhoudende mest. Dan is het voor het gras nog eenvoudig om de voedingsstoffen op te nemen. Dit is later in het jaar niet meer goed mogelijk. De restanten zullen dan Voetrot veroorzaken. Voetrot kan in een aantal gevallen wel gevaarlijk zijn voor gras, bijvoorbeeld wanneer het warm weer is en er sprake is van een hoge vochtigheidsgraad. Ook kan het een gevaar zijn bij ondergelopen gazons en gazons die teveel water hebben gezien. Tot slot zijn ook net aangelegde gazons kwetsbaar.

 

Hoe kunt u voetrot bestrijden?

Het bestrijden van voetrot kunt u in een aantal eenvoudige stappen doen. Chemische bestrijding is alleen preventief mogelijk. Dit wil zeggen dat aangetaste gazons niet meer op deze manier kunnen worden gered. Zorg er daarom voor dat u in het voorjaar het gras goed los harkt en zorg voor een goede bemesting. Zo krijgen de planten de kans om zich te herstellen van de winter. Pak schimmel, zoals altijd, in een zo vroeg mogelijk stadium aan.

 

Ga volgens het volgende stappenplan te werk:

 

1. Organisch afval verwijderen van het gazon

Begin altijd met het verwijderen van organisch afval zoals bladeren en gras dat achterblijft na het maaien. Dit zijn voedingsbronnen voor schimmels.

 

2. ga aan de slag met ontluchten

Ventilatie en zuurstof zijn belangrijk voor een gazon. Prik gaten in het gazon zodat het makkelijker voeding kan opnemen en zodat het meer zuurstof kan opnemen. Water, zuurstof en voedingsstoffen worden opgenomen en dit goed voor het gazon. Dit proces wordt ook wel ontluchten genoemd.

 

3. kies voor organische mest

Het kiezen voor de juiste gazonmest zal ook bijdragen aan de gezondheid van het gazon. Zo zal een hoge pH-waarde nadelige gevolgen met zich meebrengen. Gebruik daarom mest dat goed is afgestemd op de pH-waarde. Indien nodig kunt u deze waarde beïnvloeden door het gazon te bekalken.

 

4. Bemest voor de winter

Vlak voor de winter is het ook aan te raden om het gazon te bemesten. Dat kunt u doen met een specifieke gazonbemesting die ervoor zorgt dat het gras weerbaar is voor weersomstandigheden, omdat het wortelpakket steviger zal worden. Gras zal dan in de lente meer en beter voedingsstoffen uit de bodem opnemen en dat geeft voetrot minder snel de kans zich te manifesteren. In de maand oktober kunt u het beste starten met de najaarsbemesting op het gazon. De mest heeft dan een langere werking zodat de winterperiode kan worden overbrugd. Hiermee blijft het gazon ook gezonder. Voetrot kan worden voorkomen door het gazon op tijd te bemesten. Kiest u dan wel altijd voor een mestsoort met de juiste hoeveelheid stikstof en voedingsstoffen erin. Hierdoor wordt het gras sterker en zal het beter beschermd zijn tegen schimmels. Als de tuin weinig zonlicht krijgt of wanneer er sprake is van weinig beluchting, zorg er dan voor dat het gazon niet te vaak besproeid wordt.

Bestel najaarsbemesting in onze webshop