Garantie

Wat houdt de garantie van Tuin en Gras precies in?

Hoofdinhoud

Garantie op de graszoden

Wanneer wij uw tuin hebben aangelegd met onze graszoden krijgt u hier garantie op. Dit houdt in dat als er graszoden zijn die niet aanhechten binnen drie maanden, wij deze voor u zullen herstellen of vervangen. Hoe het gras zich ontwikkelt, is geheel te wijten aan het onderhoud van het gazon. Wij proberen u zoveel mogelijk de beste tips te geven om het gazon goed te onderhouden. De aanhechting vormt dus de kern van de garantie. Als blijkt dat de schade aan de graszoden is ontstaan door verkeerd, slecht of geen onderhoud (zoals bijvoorbeeld te weinig sproeien) is Tuin en Gras niet aansprakelijk om de garantie te verlenen.

 

Garantie op de werkzaamheden

Wanneer er grote verzakkingen of andere problemen optreden buiten uw schuld, zal Tuin en Gras dit voor u vervangen of herstellen. Wanneer er schade is door verkeerd, slecht of geen onderhoud (bijvoorbeeld betreding voor de zoden zijn aangehecht) dan kan Tuin en Gras niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Tuin en Gras B.V. van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66251990. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.