Garantie

Wat houd de garantie van Tuin en Gras precies in?


Garantie op de graszoden

Wanneer wij uw tuin hebben aangelegd met onze graszoden krijgt u hier garantie op. Dit houdt in dat als er graszoden zijn die niet aanhechten binnen drie maanden, wij dit voor u zullen herstellen of vervangen. Als blijkt dat de schade van de graszoden komt door slecht of geen onderhoud (bijvoorbeeld te weinig sproeien) is Tuin en Gras niet aansprakelijk om de garantie te verlenen.


Garantie op de werkzaamheden

Indien er verzakkingen of andere problemen optreden buiten uw schuld om zal Tuin en Gras dit voor u vervangen of herstellen. Wanneer er schade is door slecht of geen onderhoud (bijvoorbeeld betreden voor de zoden zijn aangehecht) dan kan Tuin en Gras niet aansprakelijk worden gesteld.