Blogoverzicht

Gras mulchen: hoe, wanneer en waarom

11 oktober 2022

Hoofdinhoud

Wat is wijsheid: het gras mulchen of het gras maaien? Door gras te mulchen komen er meer voedingsstoffen in de bodem terecht en dat is gunstig, maar ook wordt er door te mulchen meer vilt gevormd en dat is juist weer minder gunstig. Mulchen of maaien; het is een bescheiden dilemma waar meerdere tuinbezitters die een mooi gazon wensen, elk jaar weer mee te maken kunnen krijgen.
Om dit nederige dilemma overzichtelijk te maken, gaan we in dit artikel in op zowel de voordelen als de nadelen van mulchen, zodat u rustig kunt overpeinzen of het mulchen van uw gazon uiteindelijk kan leiden tot een prachtig vol groen resultaat in uw tuin.

Wat is gras mulchen?

Mulchen wordt met een speciale mulchmaaier gedaan, dus niet met de gewone grasmaaier. De mulchmaaier versnippert de gemaaide grassprieten tot een veel fijner product dan de maaimachine. Het versnipperde gras vormt de mulch en dit wordt meteen verdeeld over de grasmat, terwijl er gemaaid wordt. Robotmaaiers zijn in dat opzicht ook mulchmaaiers wanneer ze regelmatig (twee à drie keer per week) worden ingezet. Door zo frequent het gras te maaien is uiteindelijk de hoeveelheid gemaaide verse grassprieten zo gering dat het kan blijven liggen en op die manier ook als mulch kan functioneren. De klassieke grasmaaiers versnipperen het gras niet tot fijne mulch, zoals de mulchmaaiers dat doen. Na een maaibeurt met een klassieke grasmaaier moeten de grote maairesten daarom bij elkaar worden geharkt. Het mag niet blijven liggen. Als het maaisel wel blijft liggen, krijgt het gras daaronder een tekort aan licht en zuurstof, waardoor het kan gaan rotten.

De voordelen van gras mulchen

• Tijdens het mulchmaaien verdwijnt het versnipperde, afgemaaide gras vanzelf tussen het gras van de grasmat. Er is dus geen opvangbak nodig en er hoeft na afloop niets bij elkaar geharkt te worden; er is geen grasafval.
• Wanneer er geen grasafval meer is, is er ook geen ritje meer richting het containerpark nodig. Dit scheelt tijd en moeite.
• Er hoeft minder meststof te worden gekocht, omdat het gemaaide, versnipperde gras tussen de grassen een goede voedingsbron is voor mooi, gezond gras. Minder meststof kopen is ook vriendelijk voor de portemonnee en voor het milieu.
• Het gazon blijft door het mulchen mooi, vol en groen.
• Is onkruid wieden en mos verwijderen toevallig niet uw hobby? Door regelmatig te mulchen heeft het gras daar minder last van en bent u er minder tijd aan kwijt. • Het mulchlaagje zorgt ervoor dat het gras vochtig blijft, ook beschermt het mulchlaagje de grasmat tegen zomerhitte.

De nadelen van gras mulchen

• Elk gazon heeft regelmatig een maaibeurt nodig, vooral in de zomermaanden. Ook wanneer mulchen uw voorkeur heeft, moet dit meestal tweemaal per week gedaan worden, tenzij een grasmaairobot kan worden ingezet.
• De messen van een mulchmaaier moeten vlijmscherp(!) zijn, anders versnipperen ze de grassprieten niet tot fijne mulch. De messen van een mulchmaaier moeten dan ook vaker geslepen worden dan die van een gewone grasmaaier.
• Mulchen is geen slim idee wanneer het gras al een tijdje geen maaibeurt heeft gehad en/of wanneer het vochtig is. De kans dat de machine verstopt raakt, is dan groot.
• De mulchmaaier heeft meer onderhoud nodig dan een klassieke maaier.

Een gazon met weelderig onkruid mulchen

Regelmatig mulchen of maaien verkleint meestal de ontwikkeling en verspreiding van onkruid. Voor onkruid is het namelijk zeer onaangenaam om steeds te worden afgekapt. Wanneer het gazon wordt geplaagd door onkruiden, is het zinvol om het vaker te mulchen. Door dit vaak te doen wordt de vorming van zaden, dus ook de groei van onkruiden, flink afgeremd. Wanneer het mulchen wordt verwaarloosd, kunnen onkruiden ongehinderd groeien en bloeien, waardoor hun zaden worden verspreid zodra er gemulcht wordt. Mulchen combineren met verticuteren is dan ook wijs wanneer u mos en onkruid in uw gazon ontwaart.

Mulchen is niet voor elke grasmat goed

Wanneer een gazon veel schaduw vangt en na regen nat blijft, kan het beter door een gewone grasmaaier onderhouden worden. Voor alle andere grasveldjes geldt dat mulchen een goede methode is om ze continu te voorzien van voedingsstoffen en om de groei van onkruid te verhinderen. De extra tijd die in het begin verloren lijkt te zijn door het frequente mulchen wordt weer goedgemaakt doordat na afloop het grasafval niet hoeft te worden verzameld en weggegooid. Ook zorgt mulchen ervoor dat er minder hoeft te worden bemest.

Aandachtpunten bij het mulchen van het gazon

Heeft u besloten dat mulchen de beste keuze is voor uw gazon? In dat geval hebben we nog een paar (vrij essentiële) tips:
• Het gras moet droog zijn tijdens het mulchen. Wanneer het gazon vochtig is, kan het maaisel gaan schimmelen. Ga dus niet mulchen na een regenbui. Check eerst of het gazon goed droog is, ook al kost dit tijd. Het is echter juist weer wel ideaal als het gaat regenen na het mulchmaaien. Het vocht speelt een grote rol in het gewenste rottingsproces.
• Let er bij het instellen op dat de mulchmaaier maximaal slechts twee tot drie centimeter van de gassprieten maait.
• Groeit het gras snel? Dan is het raadzaam om vaker te maaien, zodat er niet teveel maaisel belandt op het gazon. Een grote hoeveelheid grasmaaisel zal onvoldoende licht en zuurstof op het gazon doorlaten. Deze tekorten zijn nadelig voor de groei en levenskracht van de grassen. De tekorten kunnen zelfs tot schimmelziekten leiden.
• Ondanks regelmatig mulchen blijft gras altijd behoefte houden aan extra voedingsstoffen. Door het laagje mulch is de behoefte weliswaar minder groot, maar er kan niet volledig gestopt worden met bemesten. Bemesten in het voorjaar (startbemesting) en de herfstbemesting met de nodige dosis kalium, blijven belangrijk. Een tekort aan voedingsstoffen kunt u herkennen aan de groei van onkruid en aan de vorming van mos. Ook de vervagende kleur groen van de grassen is een slecht teken.

Vakantiesluiting van 19 juli tot en met 3 augustus.