Welke voorbereidingen dien ik te treffen?

Eigenlijk hoeft u op het moment van de aanleg niet voor veel materialen te zorgen. Wanneer wij de graszoden komen aanleggen wordt bijna alles uit handen genomen. Wel is het fijn als er duidelijk aangegeven wordt waar de graszoden komen te liggen. Dit kan bijvoorbeeld met touw en stokjes. Na de aanleg ontvangt u van ons een onderhoudsbrochure waar alle tips in staan omtrent het gazononderhoud.


Voorbereidingen gazon

Wordt er een oud gazon verwijderd door ons? Zorg dan dat het oude gras vooraf op de kortste stand is gemaaid. Zo kunnen wij het gras met onze zodensnijder goed verwijderen.


Heeft u onlangs nieuwe grond aangebracht? Om te zorgen dat de grond nadien niet gaat verzakken is het raadzaam om dit vooraf te sproeien zodat de grond kan inklinken. 


Sproeien na de aanleg

Als de graszoden worden aangelegd, is het van belang dat er direct gesproeid kan worden. Zorg dan ook dat er een of meerdere sproeiers en tuinslangen aanwezig zijn om het nieuwe gazon te beregenen. Eventueel kunt u vooraf testen of de sproeier het hele gazon kan beregenen.


Parkeerruimte en toegang

Zorg vooraf voor voldoende parkeerruimte met een maximale loopafstand van 25 meter vanaf de werkplek. Onze voertuigcombinaties (bus & aanhanger) zijn totaal 13 meter lang. Bij betaald parkeren dient er een vrijstelling geregeld te worden. De toegang naar de werkplek dient minimaal 80 cm breed te zijn zonder obstakels zoals bijv. trappen of hoge drempels.


Na de aanleg van het gazon

Wanneer de graszoden zijn gelegd hoeft u de eerste tijd niets anders te doen dan het gazon vochtig te houden en het gras niet te betreden.


Grasmaaien

Zorg voor een grasmaaier met scherpe messen. Zo wordt het gras goed gesneden in plaats van afgeslagen en komen er geen kale plekken in het gazon of dode punten aan de grassprieten.

Wilt u het gazon laten maaien door een robotmaaier? Maai dan alsnog de eerste keren het gazon handmatig tot het gazon de juiste maaihoogte heeft voor de robotmaaier.


Bemesten

Tussen maart en september mag u na 4 tot 6 weken het gazon voor de eerste keer gaan bemesten.