Het oude grasveld bestond voornamelijk uit mos. Onze mannen hebben dan ook eerst het oude grasveld verwijderd. De ondergrond bestond uit een klei-grond. Om te zorgen dat de bodem de juiste voedinsstoffen heeft, hebben we een laag van bemeste teelaarde aangebracht. Egaliseren met behulp van een waterpas, bemesten en het aanleggen van de graszoden geeft de tuin het verwachte resultaat.

Hoofdinhoud